59 (1956) Nr. 4

A. TITEL

Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de Burgerlijke Stand bestemd voor het buitenland

(met bijlagen);

Parijs, 27 september 1956

B. TEKST

De Franse tekst van de Overeenkomst en de tekst (in zeven talen) van de bijlagen zijn geplaatst in Trb. 1957, 119.

C. VERTALING

Zie Trb. 1957, 119.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1958, 36.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1957, 119 en rubriek F van Trb. 1987, 74.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

27-09-56

06-02-75

R

08-03-75

 

18-07-97

Bosnië en Herzegovina

 

11-10-95

VG

06-03-92

 

18-07-97

Duitsland

 

23-11-61

T

23-12-61

 

18-07-97

Frankrijk

27-09-56

12-08-57

R

15-03-58

 

18-07-97

Italië

 

07-11-68

T

07-12-68

 

18-07-97

Joegoslavië (< 25-06-1991)

 

08-06-67

T

08-07-67

 

18-07-97

Kroatië

 

22-09-93

T

22-10-93

 

18-07-97

Luxemburg

27-09-56

20-04-60

R

20-05-60

 

18-07-97

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

 

15-04-94

VG

17-11-91

 

18-07-97

Nederlanden, het Koninkrijk der

27-09-56

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

13-02-58

R

15-03-58

 

18-07-97

 – Bonaire

 

 

 

 – Sint Eustatius

 

 

 

 – Saba

 

 

 

– Aruba

 

01-01-86

R

01-01-86

 

18-07-97

– Curaçao

 

 

 

– Sint Maarten

 

 

 

Oostenrijk

 

01-09-65

T

01-10-65

 

18-07-97

Portugal

 

28-01-82

T

27-02-82

 

18-07-97

Servië

 

16-10-01

VG

27-04-92

 

18-07-97

Slovenië

 

01-12-92

T

31-12-92

 

18-07-97

Turkije

27-09-56

16-06-58

R

16-07-58

 

18-07-97

Zwitserland

27-09-56

13-10-58

R

12-11-58

 

18-07-97

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1958, 36 en Trb. 1987, 74.

De bepalingen van de Overeenkomst, met bijlagen, zijn ingevolge artikel 14 van de in rubriek J hieronder genoemde Overeenkomst van 8 september 1976 juncto artikel 59, eerste lid, onderdeel a, van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969, op 18 juli 1997 buiten werking getreden.

De Overeenkomst, met bijlagen, is ingevolge dezelfde artikelen voor het Koninkrijk der Nederlanden op 18 juli 1997 buiten werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, is de Overeenkomst, die voor Nederland (het Europese deel) en Aruba gold, ook voor Nederland (het Europese deel) en Aruba buiten werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1957, 119, Trb. 1958, 36 en Trb. 1987, 74.

Verbanden

De Overeenkomst is vervangen door:

Titel

:

Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand;

Wenen, 8 september 1976

Laatste Trb.

:

Trb. 1998, 292

Uitgegeven de twintigste november 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F. C. G. M. TIMMERMANS

Naar boven