A. TITEL

Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, met bijlagen;

Wenen, 8 september 1976

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst, met bijlagen, is geplaatst in Trb. 1977, 70.

C. VERTALING

Zie Trb. 1977, 70.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1987, 75.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1987, 75.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 12, eerste lid, van de Overeenkomst de Zwitserse Bondsraad in kennis gesteld van de voltooiing van de door hun Grondwet vereiste procedures voor de toepassing van deze Overeenkomst binnen het grondgebied:

Frankrijk17 december 1986
Zwitserland119 maart 1990
Joegoslavië20 juni 1990
België 2 juni 1997

F. TOETREDING

In overeenstemming met artikel 17 van de Overeenkomst hebben de volgende Staten een akte van toetreding bij de Zwitserse Bondsraad nedergelegd:

Slovenië 1 december 1992
Kroatië22 oktober 1993
Duitsland18 juni 1997

Verklaring van voortgezette gebondenheid

De volgende Staten hebben verklaard zich gebonden te achten aan de Overeenkomst:

De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië15 april 1994
Bosnië-Herzegowina11 oktober 1995

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1987, 75.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1977, 70 en Trb. 1987, 75.

Uitgegeven de eenendertigste december 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

EVELINE HERFKENS


XNoot
1

Onder bevestiging van het in Trb. 1977, 70, blz. 7 afgedrukte bij de ondertekening gemaakte voorbehoud.

Naar boven