Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2011, 71Verdrag

7 (2000) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht;

Oranjestad, 2 maart 2000

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 2000, 34.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2000, 34 en Trb. 2001, 184.


Het in nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2001, 184.

Het Verdrag van 2 maart 2000, waarvan de geldigheid op 2 november 2011 zal aflopen, zal ingevolge het gestelde in de tweede alinea van Nota Nr. I en Nota Nr. II voor een aanvullende periode van vijf jaar van kracht zijn, tot 2 november 2016.


Het in nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, zal op 2 november 2011 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het in nota’s vervatte verlengingsverdrag van 15 februari 2011 evenals het Verdrag van 2 maart 2000, alleen voor het Caribische deel van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten gelden.

H. VERLENGING

Bij notawisseling van 15 februari 2011 is een verdrag tot stand gekomen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, waarin het Verdrag van 2 maart 2000, waarvan de geldigheid op 2 november 2011 zal aflopen, in overeenstemming met artikel XXVI van het Verdrag met een aanvullende periode van vijf jaar wordt verlengd. De Engelse tekst van deze nota's luidt als volgt:

Nr. I

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

The Hague, 28 May 2010

Treaties Division

DJZ/VE-389/10

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Embassy of the United States of America and has the honour to inform the Embassy as follows regarding the Agreement of Cooperation between the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United States of America concerning access to and use of facilities in the Netherlands Antilles and Aruba for aerial counter-narcotics activities, concluded at Oranjestad on 2 March 2000.

Article XXVI of the Agreement states that, after an initial period of ten years, the Agreement ‘shall be renewable for additional periods of five years’, unless terminated by either Party. As the Agreement came into force on 2 November 2001, the initial period of ten years will expire on 2 November 2011. The Ministry has the pleasure to inform the Embassy that the Government of the Kingdom of the Netherlands proposes to renew the Agreement for an additional period of five years, until 2 November 2016.

The Ministry kindly requests the Embassy to confirm by diplomatic note that the Government of the United States of America agrees to the renewal of the Agreement for five years.

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.

Embassy of the United States of America,

The Hague


Nr. II

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

The Hague, 15 February 2011

Note 018/11

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and has the honor to refer to the Ministry’s note No. DJZ/VE-389/10 dated May 28, 2010, concerning renewal of the Agreement of Cooperation between the United States of America and the Kingdom of the Netherlands Concerning Access to and Use of Facilities in the Netherlands Antilles and Aruba for Aerial Counter-narcotics Activities, signed at Oranjestad March 2, 2000 (the Agreement).

The Embassy also has the honor to confirm, on behalf of the Government of the United States of America, that the proposal containted in the Ministry’s note mentioned above is acceptable to the Government of the United States of America and that this reply, together with the Ministry’s note, shall consitute an agreement between the Governments to renew the Agreement for an additional period of five years, until November 2, 2016.

The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Ministry of Foreign Affairs,

The Hague


J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2000, 34.

Uitgegeven de vijftiende april 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL