Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2011-256".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2011-11-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2011-256
Jaargang 2011
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Zetelverdrag
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Arbitrage
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
PS key TRB5795
Publicatiedatum 2011-12-15
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 256
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2011
Systematisch nummer 18
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het „International Groundwater Resources Assessment Centre” in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO; Parijs, 15 november 2011
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2011-12-15
Verdragnummer 011623