Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2010-82".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2009-11-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2010-82
Jaargang 2010
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Geschillenregeling
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Jakarta
PS key TRB5247
Publicatiedatum 2010-03-16
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 82
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2009
Systematisch nummer 85
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds; (met Slotakte) Jakarta, 9 november 2009
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2010-03-16