Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2010-147".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1998-06-25
Datum van uitgifte 2010-05-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2010-147
Jaargang 2010
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Arbitrage
Onderwerp Geschillenregeling
Onderwerp Milieu
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Aarhus
Pskey TRB5288
Publicatiedatum 2010-05-06
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 147
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1998
Systematisch nummer 45
Systematisch volgnummer 6
Taal nl
Titel Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden; (met Bijlagen) Aarhus, 25 juni 1998
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken