32 (1991) Nr. 2

A. TITEL

Verklaringen gewisseld tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken met betrekking tot het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa;

Wenen, 14 juni 1991

B. TEKST

De Russiche en de Engelse tekst van het in de Verklaringen vervatte verdrag is geplaatst in Trb. 1991, 125. Zie rubriek J van dit Tractatenblad voor de Engelse tekst van de Besluitenlijst die aan onderhavige Verklaringen werd gehecht.

C. VERTALING

Zie Trb. 1991, 125.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 6 november 1991 ( Stb. 1991, 545) luidt als volgt:


„Artikel 1

De op 14 juni 1991 te Wenen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken gewisselde Verklaringen met betrekking tot het op 19 november 1990 te Parijs tot stand gekomen Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa, waarvan de tekst is geplaatst in Tractatenblad 1991, 125, worden goedgekeurd voor Nederland.”

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken H. VAN DEN BROEK en de Minister van Defensie A. L. TER BEEK.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 1990/1991, 22224; Hand. II 1991/1992, blz. 547-574 en 598; Kamerstukken I 1991/1992, 22224; Hand. I 1991/1992, blz. 56-63.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het in de Verklaringen vervatte verdrag zijn ingevolge paragraaf VII van Verklaring Nr. I en de laatste alinea van Verklaring Nr. II tegelijkertijd met het in rubriek J hieronder vermelde Verdrag op 9 november 1992 in werking getreden.

Het in de Verklaringen vervatte verdrag is ingevolge het gestelde in paragraaf VII van Verklaring Nr. I en de laatste alinea van Verklaring Nr. II voor het Koninkrijk der Nederlanden op 9 november 1992 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het verdrag alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1991, 125.

Verbanden

Titel

:

Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa;

Parijs, 19 november 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 238

Uitgegeven de vierentwintigste december 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven