Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2008, 172Verdrag

A. TITEL

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds;

(met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen)

Brussel, 17 juli 1995

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen, is geplaatst in Trb. 1996, 29.

Zie voor een briefwisseling inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de onderhavige Overeenkomst Trb. 2005, 73.

Zie voor de tekst van het Toetredingsprotocol van 31 mei 2005 Trb. 2005, 308.

Zie voor de tekst van het besluit van 28 juli 2006 tot wijziging van Protocol nr. 4 en dit gewijzigde Protocol Trb. 2007, 153.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1998, 61 en Trb. 2005, 308.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2005, 73 en Trb. 2005, 308.

Toetredingsprotocol van 31 mei 2005

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Cyprus

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Denemarken

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Duitsland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

EG (Europese Gemeenschap)

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Estland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Finland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Frankrijk

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Griekenland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Hongarije

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Ierland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Italië

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Letland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Litouwen

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Luxemburg

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Malta

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

31-05-05

         

– Nederland

 

22-09-05

R

01-08-08

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

 

   

Oostenrijk

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Polen

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Portugal

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Slovenië

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Slowakije

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Spanje

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Tsjechië

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Tunesië

31-05-05

02-07-08

R

01-08-08

   

Verenigd Koninkrijk, het

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Zweden

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2005, 308.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 61 en Trb. 2005, 308.


De bepalingen van het Toetredingsprotocol van 31 mei 2005, die vanaf 1 mei 2004 voorlopig werden toegepast, zijn ingevolge zijn artikel 12, eerste lid, op 1 augustus 2008 in werking getreden.

Het Toetredingsprotocol van 31 mei 2005 is ingevolge artikel 12, eerste lid, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 1 augustus 2008 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Toetredingsprotocol alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1996, 29, Trb. 1998, 61, Trb. 2005, 73, Trb. 2005, 308 en Trb. 2007, 153.

Verbanden

Mededelingen van de Commissie betreffende de datum van toepassing van de protocollen inzake de oorsprong van producten die voorzien in een diagonale cumulatie tussen de Gemeenschap en o.a. Tunesië, zijn geplaatst in Pb EU C 92, blz. 13-14, van 27 april 2007, Pb EU C 229, blz. 3-4, van 29 september 2007, Pb EU C 271, blz. 9-10, van 14 november 2007 en Pb EU C 311, blz. 11-12, van 21 december 2007.

Bij besluit Nr. 1/2007 van 9 november 2007 van de Associatieraad EU-Tunesië is op grond van artikel 84 van de Associatie-overeenkomst het subcomité „Mensenrechten en democratie” ingesteld. De tekst van dit besluit met als bijlage het reglement van orde van het subcomité is geplaatst in Pb EU L 305/24 van 23 november 2007.

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 51

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 52

     

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 53

     

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 13

     

Titel

:

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979;

Stockholm, 14 juli 1967

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 157

     

Titel

:

Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten;

Marrakesh, 15 april 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 191

Uitgegeven de achtste september 2008.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN