Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2007-206".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1997-12-11
DTD-versie Officiële publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2007-206
Jaargang 2007
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Milieu
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Kyoto
PS key TRB4576
Publicatiedatum 2007-11-01
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 206
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1997
Systematisch nummer 57
Systematisch volgnummer 4
Titel Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering; (met Bijlagen) Kyoto, 11 december 1997
Uitgiftedatum 2007-11-01
Verdragnummer 008415