Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-08-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2007-129".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2007-07-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-2007-129
Jaargang 2007
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Luchtvaart
Onderwerp Terrorisme
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Washington
PS key TRB4494
Publicatiedatum 2007-08-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 129
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2007
Systematisch nummer 17
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007); (met briefwisseling en verklaring)Washington, 26 juli 2007
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2007-08-08
Verdragnummer 011693