Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-06-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2007-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1973-03-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-2007-100
Jaargang 2007
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Flora en fauna
Onderwerp Milieu
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Washington
PS key TRB4448
Publicatiedatum 2007-06-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 100
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1973
Systematisch nummer 50
Systematisch volgnummer 21
Taal nl
Titel Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten; (met Bijlagen) Washington, 3 maart 1973
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2007-06-04
Verdragnummer 002537