Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2006-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1992-09-03
Datum van uitgifte 2006-02-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-2006-26
Jaargang 2006
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Gerechtshoven, Internationale
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Militair
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Wapens
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Pskey TRB4047
Publicatiedatum 2006-02-17
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 26
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1993
Systematisch nummer 42
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens; (met bijlagen)Genève, 3 september 1992
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005140