Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2005-320".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2005-11-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-2005-320
Jaargang 2005
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming ’s-Gravenhage
Plaats totstandkoming Delft
PS key TRB4018
Publicatiedatum 2005-12-14
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 320
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2005
Systematisch nummer 110
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het UNESCO-instituut voor wateropleiding betreffende privileges en immuniteiten van het personeel van het UNESCO-IHE en hun gezinsleden; ’s-Gravenhage/Delft, 22 november 2005
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2005-12-14
Verdragnummer 011409