Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2001, 173Verdrag

A. TITEL

Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Rome, 4 november 2000

B. TEKST

De tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 2001, 18.

Het Protocol is voorts nog ondertekend voor de volgende staten:

Slovenië 7 maart 2001
Turkije18 april 2001

C. VERTALING

Zie Trb. 2001, 18.

In de vertaling dienen de volgende correcties te worden aangebracht:

In artikel 1, eerste lid, dient „zonder enig onderscheid" gewijzigd te worden in „zonder enige discriminatie";

In artikel 1, tweede lid, dient voor „een van de in het eerste lid vermelde gronden" ingevoegd te worden: „,met name,";

In artikel 2, vijfde lid, laatste regel dient „uit hoofde tot" vervangen te worden door „uit hoofde van"

In artikel 4, eerste zin, dient „hebben ondertekend" vervangen te worden door „is ondertekend".

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2001, 18.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 2001, 18.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2001, 18.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 2001, 18.

Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2001

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. van Aartsen