Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-1999 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1999-110".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1997-12-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-1999-110
Jaargang 1999
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Milieu
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Kyoto
PS key TRB2211
Publicatiedatum 1999-07-02
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 110
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1997
Systematisch nummer 57
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, met Bijlagen; Kyoto, 11 december 1997
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 1999-07-02
Verdragnummer 008415