Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1998-236".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1980-10-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-1998-236
Jaargang 1998
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
PS key TRB2029
Publicatiedatum 1998-10-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 236
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1980
Systematisch nummer 81
Systematisch volgnummer 7
Taal nl
Titel Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen; 's-Gravenhage, 25 oktober 1980
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 1998-10-08
Verdragnummer 000692