Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1997-126".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1991-06-25
Datum van uitgifte 1997-06-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-1997-126
Jaargang 1997
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Geschillenregeling
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Douane
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bonn
Pskey TRB1523
Publicatiedatum 1997-06-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 126
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1991
Systematisch nummer 58
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Protocol betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek; Bonn, 25 juni 1991
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004727