Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-1996 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1996-53".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1994-02-09
Datum van uitgifte 1996-02-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-1996-53
Jaargang 1996
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Wegverkeer
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Pskey TRB933
Publicatiedatum 1996-02-12
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 53
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1994
Systematisch nummer 4
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens; Brussel, 9 februari 1994
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005378