Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-99".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1973-10-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-99
Jaargang 1994
Onderwerp Personen- en familierecht
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Rechtshulp
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1994-04-21
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 99
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1973
Systematisch nummer 41
Systematisch volgnummer 5
Taal nl
Titel Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002378