Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-90".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1961-10-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-90
Jaargang 1994
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Personen- en familierecht
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1994-04-21
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 90
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1961
Systematisch nummer 56
Systematisch volgnummer 17
Taal nl
Titel Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten, met bijlage
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 009051