Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-69".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1994-02-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-69
Jaargang 1994
Onderwerp Milieu
Onderwerp Arbitrage
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 1994-04-21
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 69
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1994
Systematisch nummer 4
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005378