Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-49".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1989-08-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-49
Jaargang 1994
Onderwerp Post
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Arbitrage
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1994-03-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 49
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1989
Systematisch nummer 71
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging bij versterf
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003781