Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-265".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1993-02-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-265
Jaargang 1994
Onderwerp Nationaliteit
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Straatsburg
Publicatiedatum 1994-12-07
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 265
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1993
Systematisch nummer 62
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005200