Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-254".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1948-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-254
Jaargang 1994
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Militair
Onderwerp Strafrecht
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1994-11-28
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 254
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1948
Systematisch nummer 38
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007213