Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-235".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1994-04-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-235
Jaargang 1994
Onderwerp Douane
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Marrakesh
Publicatiedatum 1994-11-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 235
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1994
Systematisch nummer 46
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, met Bijlagen en Ministeriële Besluiten, Verklaringen en Slotakte
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 011061