Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-230".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1994-06-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-230
Jaargang 1994
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Luxemburg
Publicatiedatum 1994-11-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 230
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1994
Systematisch nummer 44
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met Bijlagen, Protocol en Brieven
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005679