Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1994-05-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-141
Jaargang 1994
Onderwerp Geschillenregeling
Onderwerp Strafrecht
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Straatsburg
Publicatiedatum 1994-07-01
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 141
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1994
Systematisch nummer 20
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Protocol nr. 11 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake hervorming van het bij het Verdrag ingestelde toezichtsmechanisme
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005433