Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1993-76".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1976-12-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1993-76
Jaargang 1993
Onderwerp Arbitrage
Onderwerp Scheepvaart
Onderwerp Milieu
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bonn
Publicatiedatum 1993-06-03
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 76
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1976
Systematisch nummer 46
Systematisch volgnummer 7
Taal nl
Titel Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging, met Bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 001668