Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1993-201".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1965-12-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1993-201
Jaargang 1993
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Washington
Publicatiedatum 1993-12-31
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 201
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1965
Systematisch nummer 33
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Aanvullend Verdrag tot wijziging en aanvulling van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, ondertekend te Washington op 29 april 1948
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004248