Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1993-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1992-11-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1993-17
Jaargang 1993
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Madrid
Publicatiedatum 1993-02-05
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 17
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1992
Systematisch nummer 52
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005115