Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1993-162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1992-09-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1993-162
Jaargang 1993
Onderwerp Wapens
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1993-11-12
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 162
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1993
Systematisch nummer 42
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens met bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005140