Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1993-139".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1971-02-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1993-139
Jaargang 1993
Onderwerp Uitlevering
Onderwerp Verdovende middelen
Onderwerp Arbitrage
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Wenen
Publicatiedatum 1993-10-13
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 139
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1971
Systematisch nummer 77
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag inzake psychotrope stoffen, met bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002730