Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-1992 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1992-50".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1991-06-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1992-50
Jaargang 1992
Onderwerp Belasting
Onderwerp Douane
Onderwerp Economische samenwerking
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bonn
Publicatiedatum 1992-03-27
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 50
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1991
Systematisch nummer 60
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Portugese Republiek tot het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004729