Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1991-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1990-11-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1991-26
Jaargang 1991
Onderwerp Douane
Onderwerp Economische samenwerking
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1991-02-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 26
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1990
Systematisch nummer 51
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004288