Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1991-156".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1991-09-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1991-156
Jaargang 1991
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1991-11-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 156
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1991
Systematisch nummer 37
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika houdende een overeenkomst inzake procedures te volgen bij CSE-inspecties
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004764