Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1991-106".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1990-11-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1991-106
Jaargang 1991
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1991-07-18
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 106
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1990
Systematisch nummer 46
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel 1. Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa; 2. Protocol inzake bestaande typen conventionele wapensystemen, met Bijlage; 3. Protocol inzake procedures betreffende de reclassificering van bepaalde modellen of versies van lesvliegtuigen met gevechtscapaciteit als onbewapende lesvliegtuigen; 4. Protocol inzake procedures betreffende de vermindering van wapensystemen beperkt bij het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa; 5. Protocol inzake procedures betreffende de categorisering van gevechtshelikopters en de recategorisering van algemeen inzetbare aanvalshelikopters; 6. Protocol inzake bekendmaking en uitwisseling van informatie, met Bijlage; 7. Protocol inzake inspectie; 8. Protocol inzake het Gemengd Overlegorgaan; 9. Protocol inzake de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004285