Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1990-96".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1980-10-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1990-96
Jaargang 1990
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1990-07-09
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 96
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1980
Systematisch nummer 81
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000692