Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1990-46".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1989-11-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1990-46
Jaargang 1990
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Geschillenregeling
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming New York
Publicatiedatum 1990-03-21
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 46
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1989
Systematisch nummer 57
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake de rechten van het kind
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003908