Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1990-156".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1950-11-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1990-156
Jaargang 1990
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Rome
Publicatiedatum 1990-11-16
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 156
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1950
Systematisch nummer 23
Systematisch volgnummer 14
Taal nl
Titel Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 005132