Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1990-111".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1976-11-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1990-111
Jaargang 1990
Onderwerp Scheepvaart
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Londen
Publicatiedatum 1990-07-31
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 111
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1976
Systematisch nummer 64
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 001656