Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1989-129".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1971-02-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1989-129
Jaargang 1989
Onderwerp Uitlevering
Onderwerp Verdovende middelen
Onderwerp Arbitrage
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Wenen
Publicatiedatum 1989-10-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 129
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1971
Systematisch nummer 77
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake psychotrope stoffen, met bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002730