Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-07-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1989-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1961-10-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1989-100
Jaargang 1989
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Burgerlijke stand
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1989-07-28
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 100
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1961
Systematisch nummer 56
Systematisch volgnummer 15
Taal nl
Titel Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten, met bijlage
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 009051