Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1988-73".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1954-03-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1988-73
Jaargang 1988
Onderwerp Landbouw en visserij
Onderwerp Milieu
Onderwerp Arbitrage
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1988-06-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 73
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1980
Systematisch nummer 80
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007300