Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1988-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1981-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1988-7
Jaargang 1988
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Gezondheid
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Straatsburg
Publicatiedatum 1988-01-26
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 7
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1989
Systematisch nummer 47
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000507