Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1988-65".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1976-12-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1988-65
Jaargang 1988
Onderwerp Luchtvaart
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bonn
Publicatiedatum 1988-06-07
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 65
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1986
Systematisch nummer 35
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging, met Bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 001668