Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1988-166".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1973-12-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1988-166
Jaargang 1988
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Onderwerp Militair
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming New York
Publicatiedatum 1988-12-30
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 166
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1951
Systematisch nummer 33
Systematisch volgnummer 7
Taal nl
Titel Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002412