Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-1987 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1987-56".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1967-11-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1987-56
Jaargang 1987
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1987-04-01
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 56
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1967
Systematisch nummer 48
Systematisch volgnummer 6
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de wederkerige erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003506