Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-1987 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1987-174".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1975-11-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1987-174
Jaargang 1987
Onderwerp Vervoer
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Douane
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1987-11-13
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 174
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1975
Systematisch nummer 63
Systematisch volgnummer 12
Taal nl
Titel Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van Carnets TIR (TIR-Overeenkomst), met bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002114