Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-1987 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1987-136".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1986-03-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1987-136
Jaargang 1987
Onderwerp Arbitrage
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Wenen
Publicatiedatum 1987-09-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 136
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1986
Systematisch nummer 45
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties, met bijlage
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000315