Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-08-1986 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1986-91".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1957-02-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1986-91
Jaargang 1986
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Kopenhagen
Publicatiedatum 1986-08-06
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 91
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1957
Systematisch nummer 4
Systematisch volgnummer 6
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, met Protocol en notawisseling
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008481